FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE POLİTİKAMIZ

       Enstitümüzün temel politikası, diğer üniversite ve enstitüler arasında tercih edilirliği artırmak, ulusal ve uluslar arası iş birliğini artırmak ve disiplinler arası çalışmayı desteklerken, sanayi işbirliğine gereken önemi vermektir.

      Bunun yanı sıra, sürdürülebilir kaliteyi sağlamak için, programlarda öz değerlendirme çalışmaları yapmak ve öğrenci / öğretim üyesi ve lisansüstü öğrenci sayısı / lisans öğrenci sayısı oranlarını koruyarak ve öğrenci kalitesini artırarak dengeli bir şekilde büyümek de temel politikalarımız arasındadır.

      Öğrenci / öğretim üyesi ve lisansüstü öğrenci sayısı / lisans öğrenci sayısı oranlarını koruyarak ve öğrenci kalitesini artırarak dengeli bir şekilde büyümek, disiplinler arası çalışmayı desteklemek, uluslararası araştırma ve eğitim iş birliği,Sanayi – üniversite – kamu iş birliği, kalite kontrol öz değerlendirme çalışmaları.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi