KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Kalite Hedeflerimiz ve Politikalarımız

                                            Kalite Hedeflerimiz ve Politikalarımız

Kalite Hedefleri

KDDB Kalite Hedefleri.docx

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması.docx

Görev Tanımları

KDDB-Daire Başkanı Görev Tanımı.doc

KDDB-Teknik Hizmetler Şube Müdürü.doc

KDDB-Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü.doc

KDDB-İdari Hizmetler Şube Müdürü.doc

KDDB-Ödünç Hizmetleri Birim sorumlusu.doc

KDDB-Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri Birim sorumlusu -.doc

KDDB-Görsel-İşitsel Materyal Birim Sorumlusu.doc

KDDB-Kütüphaneler Arası İşbirliği (ILL) Birim sorumlusu.doc

KDDB-Elektronik Kaynaklar  Birim sorumlusu.doc

KDDB-Danışma Himetleri Birim sorumlusu.doc

KDDB-Kataloglama ve Sınıflandırma Birim sorumlusu.doc

KDDB-Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama Birim Sorumlusu.doc

KDDB-Süreli Yayınlar Birim sorumlusu.doc

KDDB-Tezler Birim sorumlusu.doc

KDDB -Yazı İşleri Birim sorumlusu 2.docx

İş Akış Şemaları

İA-01-Koleksiyon Geliştirme ve Bağış İşlemleri İş Akışı.docx

İA-02-Koleksiyon Geliştirme ve Satın Alma İşlemleri İş Akışı.docx

İA-03-Kataloglama ve Sınıflandırma İş Akışı.docx

İA-04-Süreli Yayınlar Satın Alma İşlemleri İş Akışı.docx

İA-05-Tezlerin Kabulü İş Akışı.docx

İA-06-Ödünç Verme İade Alma Hizmetleri İş Akışı.docx

İA-07-Üyelik İşlemleri ve Danışma Hizmetleri.docx

İA-08-Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmeti İş Akışı.docx

İA-09-Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri İş Akışı.docx

İA-10-Görsel-İşitsel Materyaller Bölümü İş Akışı.docx

İA-11-Grup Çalışma Odası Tahsisi İş Akışı.docx

İA-12-İlişik Kesme İşlemleri İş Akışı.docx

İA-13-Mevcut Abone Veri Tabanları İş Akışı.docx

İA-14-TÜBESS İş Akışı -.docx

İA-15-Yeni Abone Olunacak Veri Tabanları İş Akışı.docx

İA-16-Gelen Evrak İşlem İş Akışı.docx

İA-17-Giden Evrak İşlem İş Akışı.docx

Talimatlar

TL-01-Grup Çalışma Odalarının Kullanım Talimatı.doc

Formlar

FR-01-ILL Formu.docx

FR-02-Kitap İstek Formu.docx

FR-03-Kütüphane Kullanım Dilekçe Formu.docx

FR-04-Memnuniyet Anketi Formu.docx

FR-05-Öğrenci Üyelik Formu.docx

FR-06-Akademik Personel Üyelik Formu.docx

FR-07-İdari Personel Üyelik Formu.docx

FR-08-Öğrenci Yayın Talep Formu.docx

FR-09-TÜBESS Tez İstek formu.docx

FR-10-Staj Dilekçe Formu.docx

FR-11-Veri Tabanı İstek formu.docx

Kalite Yönetim Temsilcisi

KDDB-Yönetim Temsilcisi.docx

Dış Dokümanlar

YÖK Kanunu.pdf

Bilgi Edinme Kanunu.pdf

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği.docx

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu.pdf

İş Kanunu.pdf

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.pdf

KÜTÜPHANE MALZEMESİNİN KULLANIMINDA IFLA İLKELERİ.pdf

MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE.pdf

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR.pdf

Standart_Dosya_Plani.pdf


ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA SÜRECİ