İNTÖRN MÜHENDİSLİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Hakkında

İNTÖRN MÜHENDİSLİK UYGULAMASI

İntörn Mühendislik”,  mühendislik eğitimindeki derslerini tamamlamış öğrencilerin son dönemlerini (yaklaşık 4 aylık kesintisiz olarak) sanayide geçirecek olan mezun durumundaki mühendisler için geliştirilen yeni bir yaklaşımdır. İntörn mühendislik bir “staj” değildir. Staj uygulamasının çok ötesinde, sanayide mühendis gibi görev almak ve çalışmalara katılmaktır. “İntörn Mühendisler” bir mühendis gibi sanayide çalışmalar yapmaktadırlar. Üniversitede aldıkları teorik ve pratik eğitimlerinin üzerine direkt olarak sanayideki uygulamaları da ekleyerek mühendis olarak sanayiye çıkmaya hazır olarak eğitilmektedirler. İntörn Mühendisler, tüm derslerini tamamladıktan sonra bu dönemlerin birinde sanayinin çalışma ve vardiya saatlerine uyarak zamanlarının tamamını sanayide ve üretim alanında, yani direkt olarak sahada geçirmektedirler.

İntörn Mühendislik ülke içinde özgün bir proje durumundadır. Anadolu’da bulunan sanayi şehirlerinin en büyük sorunu yetişmiş insan gücü sorunudur. Mezun olan mühendisler genellikle batıdaki kurumlarda işe başlamaktadırlar. Bu bağlamda Anadolu’da büyük bir teknik insan sorunu yaşanmaktadır. İntörn uygulaması sayesinde hem mühendislerin yeni kurumlarda işe başlamaları hem de firmalarla intörnler arasında ileriye yönelik iş akitlerinin yapılmaya başlaması Türkiye içinde istihdam bakımından önemli bir kazanım durumundadır. Hem yeni mezunlara iş yaratılması hem de sanayinin insan açığının kapatılması önemli bir aşama durumundadır.

ÖĞRENCİ AÇISINDAN İNTÖRN MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ;

İntörnler, teorik olarak aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Bu doğrultuda öğrencilerin sektörü ve firmaları yakından tanıması da sağlanmış olmaktadır. Ayrıca intörnler çalıştıkları firmadan belirli bir referans alarak avantajlı bir duruma gelmekte, uygulamanın sonucunda özgüveni yüksek ve yeterli donanımı elde etmiş olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar.

 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AÇISINDAN İNTÖRN MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ;

Stajdan çok farklı olan intörn mühendislik uygulaması ile Fakülteler ve firmalar arasında eşgüdüm artmış, mezun öğrencilerin firmalara ve topluma sundukları katma değer yükselmiş olacaktır. Ülkemizde nitelikli ara eleman sorunun çözümüne bu projenin önemli bir katkısının olacağı öngörülmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi