SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMA  KURULU 

Unvanı Adı ve Soyadı
Kurumu
Görevi
Prof. Dr. Köksal HAZIR
İ.İ.S.B. Fakültesi
Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DEMİRCİ
İ.İ.S.B. Fakültesi
Ens.Müd.Yrd.
Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
İ.İ.S.B. Fakültesi
Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Köksal HAZIR
İ.İ.S.B. Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Mustafa BEKMEZCİ
İ.İ.S.B. Fakültesi
İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı
.Öğr.Üyesi Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ
İ.İ.S.B. Fakültesi
Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı Başkanı
Ersin GÖKGÜN
SMMMO Genel Sekreteri
Sektör Temsilcisi
Canan SUNAY
 Türk Arap İş İnsanları Dernek Bşk.
Sektör Temsilcisi
Ömür Altan ALTINLI
Derya Grup-Otomotiv – İç Denetim ve Yönetim Raporlama Müdür
Sektör Temsilcisi
Ayferi TUĞCU
Mersin Girişimci Kadınlar Derneği Yön.Kur.Bşk.
Kariyer Arş. Merkezi Müdürü
Sektör Temsilcisi
Şakir Orhan ALTUNÖZ
Su Hastanesi Müdürü
Sektör Temsilcisi
Ufuk KAYA
Ufuk İntermedia Lojistik A.Ş.
Sektör Temsilcisi
Ganime DURSUN
Toros Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Tic.ve Loj. Ana Bilim Dalı (Tezli YL)
Öğrenci Temsilcisi
Hacı Mevlüt ÖZALP
TorosÜniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Tic.ve Loj. Ana Bilim Dalı
(Tezsiz YL)
Öğrenci Temsilcisi
(Algan Duru Grup)
Zekeriya YILDIRIM
Toros Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Tic.ve Loj. Ana Bilim Dalı (Tezli YL)
Mezun Öğrenci Temsilcisi
(ARKAS Lojistik A.Ş.)
Sena TEKELİ
Toros Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı (Tezli YL)
Mezun Öğrenci Temsilcisi
Nazmiye GÖKÇEL
Toros Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitü Sekreteri
Sekreterya

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi