YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tanıtım

       Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)’ne 95996538 idari birim kimlik kodu ile kayıtlı Yazı İşleri Müdürlüğümüz Genel Sekreterlik alt birimi olarak kurulmuştur.

       Birimimiz; Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen;

                  * Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

                  * Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

                  * Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek

görevlerini yerine getirmekle sorumlu olup, bu kapsamda aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmektedir:

- Üniversite idari ve akademik birimlerin Rektörlük ile gerçekleştireceği yazışmaların takibi ve koordinasyonunu sağlamak,

- Mütevelli Heyeti, Kalite Komisyonu, Üniversite Danışma Kurulu’nda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak ve ilgili birimlere iletmek,

- Senatoca onaylanan Üniversite mevzuatını belirlenen esaslara göre hazırlamak, Resmi Gazete’de yayımlanacak Yönetmeliklerin yayıma göndermek ve takibini yapmak,

- Onaylanan mevzuatın dağıtımını yapmak ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

- Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) - Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)’nde gerçekleştirilecek güncellemeleri yerine getirmek.

ÜNİVERSİTE HABERLERİ

ÜNİVERSİTE DUYURULARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

HAZIRLIK BİLGİ SİSTEMİ

DIŞ İLİŞKİLER

BOLOGNA SÜRECİ

Mezun Bilgi Sistemi

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ