GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YÖNETİM


YÖNETİM KADROSU


DEKAN
Prof. Dr. Erkin ERTEN
[email protected]
DEKAN YARDIMCISIProf. Dr. Necati ŞEN[email protected]
FAKÜLTE SEKRETERİ
Nizamettin TAŞ[email protected]

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
DEKAN
Prof. Dr. Erkin ERTEN
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Necati ŞEN
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİProf.Dr. Adnan MAZMANOĞLU
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU
[email protected]
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç Dr. Nerime CİMCOZ
[email protected]
DOÇENT TEMSİLCİSİDoç Dr. Abdullah ÇALIŞKAN[email protected]
DOKTOR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TEMSİLCİSİ
Dr. Öğr. Ü. Ayşen C. BENLİ
[email protected]

FAKÜLTE KURULU

DEKAN / MİMARLIK BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Erkin ERTEN
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Necati ŞEN
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Adnan MAZMANOĞLU
[email protected]
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU
[email protected]
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç Dr. Nerime CİMCOZ
[email protected]
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç Dr.Abdullah ÇALIŞKAN
[email protected]
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜM BAŞKANI
Prof.Dr. Ahmet ÖZER
[email protected]
İÇ MİMARLIK BÖLÜM BAŞKANI
Dr. Öğr. Ü. Ayşen C. BENLİ
[email protected]
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ BÖLÜM BAŞKANI
Dr. Öğr. Ü. Burçin KUTSAL
[email protected]
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TEMSİLCİSİDr. Öğr. Ü. Şafak EBESEK
[email protected]


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi