ADAY ÖĞRENCİLER

Rektörün Mesajı

Sevgili Aday Öğrenciler

Toros Üniversitesi kurulduğundan beri toplumun ve bölgenin sorunlarına çözüm getirme yolunda emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Bu bağlamda bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak alanlarda eğitim öğretim araştırma ve uygulama faaliyetlerini sürdürmektedir. Öncelikli hedefimiz uluslararası düzeyde araştırma yaparak, bölgenin gelişmesine katkıda bulunacak projeler ve bölgenin nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Toros Üniversitesi araştırma ve eğitim-öğretimin yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve bu gelişimlerinin de topluma aktarılması konusunda büyük bir hassasiyet göstermektedir. Üniversitemiz bünyesinde 30’dan fazla öğrenci topluluğu bulunmakta ve bu topluluklar hem mevcut öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlamakla birlikte birçok sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa projeler yürütmektedir. Dolayısıyla toplumsal duyarlılığı, toplumun gelişmesine katkı sağlayabilecek her türlü faaliyetin içerisinde yer almaktadırlar. Öğrencilerimizin üniversiteden mezun olduktan sonra çevreye, topluma ve ülke sorunlarına duyarlı, kendini geliştirebilen, sorunları kavrayarak çözüm getirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Üniversitemiz teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitime de büyük önem göstermektedir. Türkiye’de üniversite sayısı artmasına paralel olarak öğrenci sayısı da artmaktadır. Bu bağlamda ülkenin hedefleri doğrultusunda bizden beklentileri karşılayabilmek için sektörle işbirliği yaparak öğrencilerimize teoriyle pratiği bir arada sunarak onları geleceğe hazırlayan 3. Nesil Üniversite anlayışı ile eğitim-öğretim yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  Toros Üniversitesi, 3. nesil Üniversite çerçevesinde bütün bölüm ve programlarda “Danışma Kurulları” oluşturulmuş olup danışma kurullarının içerisinde akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve sektör temsilcileri yer almaktadır. Danışma kurulları, her bölüm/programın ders müfredatlarının oluşturulmasında ve sektörlerle güçlü ilişkileri yeniden düzenlemektedir. Bu uygulama Türkiye’de ki üniversitelerde çok az rastlanan bir durumdur. Bu uygulama sayesinde mezunlarımıza kendi alanları ile ilgili sektörlerde iş bulma imkânı konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu uygulamanın en somut örneği 2 yıldan beri uyguladığımız “İntörn Mühendislik” ve “İşyerinde  Eğitim” projeleri kapsamında öğrencilerimiz mezuniyetten sonra işyerinde edindikleri tecrübe ile kendi alanlarında kolaylıkla iş bulabilmekte olup bunun çok sayıdaki örnekleri üniversitemiz web sitesinde ilgili bölüm/programların “Mezunlar” kısmında yer alan bilgilerden görülme imkânı bulunmaktadır.

Toros Üniversitesi öğrencilerine; üst düzeyde eğitim-öğretim anlayışı ile iyi bir akademik ve sosyal ortam, sportif ve bilimsel etkinlikleri destekleyen, gelişmiş kütüphanesi ile bilgi kaynağı erişimi sağlayan, öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısının yüksek olması nedeni ile bire bir eğitim gibi birçok imkânlar bulunmaktadır.

Güçlü akademik kadrosu ile Yabancı Diller Yüksekokulumuz bünyesinde öğrencilerimizin dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayan iletişim becerisinin kazandırılması amacı ile Mühendislik ve İİSB Fakültelerimize bağlı bölümlerinde 1 yılık “İngilizce Hazırlık” eğitiminin yanı sıra eğitim dili “İngilizce” olarak verilmektedir. Ayrıca, lisans düzeyinde “Erasmus  Değişim” programı ve ön lisans ile lisans düzeyinde “Staj Hareketliliği” programları sayesinde öğrencilerimizin AB ülkelerinde eğitim ve mesleki deneyim imkânları bulunmaktadır.

Toros Üniversitesi öğrencileri, kazandıkları bölümün yanında diğer bölüm veya programda Çift Anadal veya Yandal eğitimi yaparak iki bölümden aynı anda mezun olabilmekte veya sertifika alabilmektedirler. Diğer taraftan eğitim-öğretim müfredatlarına ek olarak öğrencilere “Girişimcilik  Eğitimi”, “Proje Döngüsü Eğitimi” ve “Kuluçka Proje Desteği” gibi akademik destekler sağlanmaktadır.

54 yıldan beri edindiğimiz birikim ve uluslararası standartlardaki olanaklarımızla ülkemiz ve Dünya insanlarının sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel gelişimine katkı sağlamayı amaç edinmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu amaç doğrultusunda bilginin üretilmesi ve ülkemiz insan kaynağıyla paylaşılabilmesi için, her biri aslında geleceğin gelişim neferi olan öğrencilerimizi özgür ve eleştirel bir ortamda bilgi, teknoloji, güven ve huzurla yetiştirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz.

Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde”  sloganıyla öğrenci odaklı anlayışımızı merkeze alan Toros Üniversitesi, özgür düşünce ortamı ve araştırma konusunda destekleyici yaklaşım ile öğrencilerimizin kariyerlerinin devamında kullanacakları mesleki temel bilgi, beceri ve değerlerin yanı sıra fiziksel ve kişisel gelişimlerinin önemini biliyor, eğitim hayatları boyunca ilgi duydukları alanlarına yönelik yürütülen bilimsel, kültürel ve sportif aktivitelerde yer almalarını destekliyoruz.

Sevgili gençler

Doğu Akdeniz’in incisi Mersin’de, bir kent üniversitesi özelliğine sahip üniversitemizin dinamik, güvenli ve nitelikli öğrencilik yaşamını deneyimleyerek geleceğinizi şekillendirmek ve sevgi ile gülümseyerek hatırlayacağınız günler ile dolu bir eğitim yaşamı için sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağımızdan emin olunuz.

Sevgi ve saygılarımla,


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi