ADAY ÖĞRENCİLER

Uygulamalı Eğitim

Mesleki Eğitim  (Uygulamalı Meslek Eğitimi)

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu’na bağlı 16 programın ders müfredatlarında zorunlu olarak “Meslek  Uygulama Dersi” sanayi/sektör de uygulamalı olarak yapılmaktadır. Mesleki Uygulama dersinin saatleri programdan programa göre farklılıklar göstermekte ve haftalık 8 – 36 saat şeklinde gerçekleşmektedir. Yılda 28 hafta Eğitim-öğretim yapılmakta olup “Mesleki Eğitim”  yapılan yıllık iş günü sayısı bölüm bazında Tablo 1 de verilmiştir.

Uygulama Alanı: Tüm programların alanlarına yönelik bölgemizde faaliyet gösteren yaklaşık 150 sektör/firma/kurum ile üniversitemiz arasında protokoller imzalanmıştır. Öğrencilerin firma/sektörlere yerleştirilmesi, günlük takip edilmesi ve derslerin başarı düzeyinin değerlendirilmesi program sorumlusu, ders sorumlusu ve firma/kurum tarafından yetkilendirilen meslek elemanı ile birlikte yapılmaktadır.

Devam ve  Başarı Durumu: Meslek Uygulama Dersini alan öğrenciler haftalık uygulama saatinin % 80 devam etmek zorundalar. Yarıyıl sonunda dersin başarı durumunun belirlenmesi “Toros Üniversitesi  Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama Eğitimi Esasları” çerçevesinde yapılmaktadır. Öğrencinin Mesleki Uygulama dersindeki başarısı, uygulama sırasında öğrenciler tarafından her hafta tutulan iş yeri defterindeki bilgi ve belgeler ile iş yeri temsilcisi değerlendirme formu ile birlikte ortaklaşa karar verilmektedir. Mesleki Uygulama dersinden başarısız olan veya devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler bu dersi bir sonraki yıl tekrarlamaktadırlar.

Tablo 1. Meslek Yüksekokulu bünyesinde Mesleki Eğitim Dersinin programlara göre dağılımı

Program
Dersin    adı

Haftalık,    Saat

Yıllık    Toplam,        İş Günü Sayısı

Fizyoterapi
FTR 208 Meslek Uygulama

24

42

Ameliyathane
AMH 217 Meslek Uygulama I

16

70

AMH 218 Meslek Uygulama II

24

Anestezi
ANS 225 Meslek Uygulama I

16

70

ANS 226 Meslek Uygulama II

24

Ağız ve Diş Sağlığı
ADS 251 Meslek Uygulama I

16

70

ADS 252 Meslek Uygulama II

24

Diyaliz
DYZ 217 Meslek Uygulama I

16

70

DYZ 218 Meslek Uygulama II

24

Aşçılık
AŞÇ 215 Meslek Uygulama I

24

84

AŞÇ 216 Meslek Uygulama II

24

Tıbbi Görüntüleme
TGT 219 Meslek Uygulama I

24

84

TGT 216 Meslek Uygulama II

24

Tıbbi Laboratuvar
TLT 217 Meslek Uygulama I

8

42

TLT 218 Meslek Uygulama II

16

İlk ve Acil Yardım
IAY 217 Meslek Uygulama I

16

70

IAY 218 Meslek Uygulama II

24

Optisyenlik
OPS 239 Meslek Uygulama I

24

84

OPS 240 Meslek Uygulama II

24

Çocuk Gelişimi
CGP 237 Meslek Uygulama I

16

56

CGP 238 Meslek Uygulama II

16

Lojistik
LOJ 263 Meslek Uygulama I

16

56

LOJ 264 Meslek Uygulama II

16

İnşaat Teknolojisi
ITP 239 Meslek Uygulama I

8

28

ITP 240 Meslek Uygulama II

8

İş Sağlığı ve Güvenliği
ISG 235 Meslek Uygulama I

8

28

ISG 236 Meslek Uygulama II

8

Grafik Tasarımı
GRF 238 Mesleki Uygulama I

8

28Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi