İŞLETME BÖLÜMÜ

Hakkında

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılından itibaren faaliyet gösteren İşletme Bölümü ilk mezunlarını 2015 yılı içerisinde vermiştir.

Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümümüzde 1 yıl zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerimiz başarılı oldukları takdirde 4 yıl boyunca görecekleri akademik derslerin ardından “İngilizce İşletme Bölümü Lisans Diplomasına” sahip olacaklardır.

Bölümde öğrencilere gösterilen dersler ve müfredatlar uluslararası düzeyde kabul gören A.B.D. ve Avrupa üniversiteleri ile eşdeğer olarak hazırlanmıştır. Kültür derslerinin yanısıra iş piyasasının gereksinimi olan ve mesleki eğitim gerektiren derslere de müfredatta yer verilmiştir.

İşletme eğitimi alacak öğrencilerimize özel sektörün ihtiyaç duyduğu birçok alanda mesleki eğitim verilmekle beraber, akademik çalışmalar ve araştırmalar yapabilecekleri düzeyde teorik eğitimler de verilmektedir. Ezbere değil, düşünerek öğrenen, farklılıklar yaratan, girişimcilik nitelikleri taşıyan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen pragmatik bir yaklaşımla eğitim verilmektedir.

İşletme Bölümü mezunları, daha çok özel sektörde yönetim - organizasyon, mali ve idari işler, muhasebe ve finansman alanlarında ve bu alanlarla ilişkili diğer tüm branşlarda iş bulma imkânlarına sahip olduklarından dolayı geniş bir yelpazede istihdam edilebilmektedirler.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi