ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Hakkında

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılından itibaren faaliyet gösteren Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ilk mezunlarını 2016 yılı içerisinde verecektir.

Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümümüzde 1 yıl zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerimiz başarılı oldukları takdirde 4 yıl boyunca görecekleri akademik derslerin ardından “İngilizce Uluslararası Ticaret ve Lojistik  Bölümü Lisans Diplomasına” sahip olacaklardır.

Bölümde öğrencilere gösterilen dersler ve müfredatlar uluslararası düzeyde kabul gören A.B.D. ve Avrupa üniversiteleri ile eşdeğer olarak hazırlanmıştır. Kültür derslerinin yanısıra iş piyasasının gereksinimi olan ve mesleki eğitim gerektiren derslere de müfredatta yer verilmiştir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde eğitimi alacak öğrencilerimize özel sektörün ihtiyaç duyduğu birçok alanda mesleki eğitim verilmekle beraber, akademik çalışmalar ve araştırmalar yapabilecekleri düzeyde teorik eğitimler de verilmektedir. Ezbere değil, düşünerek öğrenen, farklılıklar yaratan, girişimcilik nitelikleri taşıyan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen pragmatik bir yaklaşımla eğitim verilmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunları, iç ve dış ticaret ile ilgili tüm mali ve idari işlerde görev alabileceği gibi, konusu taşımacılık, muhasebe ve finansman olan tüm branşlarda ve bu branşlarla ilgili alanlarda iş bulabilme imkanlarına sahiptir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi