KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KALİTE KOMİSYONU


KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK
Rektör V.
Prof. Dr. Nureddin ÇOLAK
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yusuf ZEREN
Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Erkin ERTEN
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU
Üye
Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR
Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Besime Ahu KAYNAK
Sağlık Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DEMİRCİ
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Cevriye BENLİ
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Demet AKTAŞ
Üye
Reşit Serhat AŞKIN
Genel Sekreter
Kemal AKGÜL
Öğrenci Konseyi Başkanı

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi