KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

POLİTİKALAR/STRATEJİLER

Eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunmayı hedefleyen Üniversitemizin,

Ar-Ge  Politikası

 • Başta bölgesel olmak üzere Ulusal düzeyde sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme yapmak ve araştırma altyapısını geliştirmek
 • Araştırma kadrolarının yetkinliğini arttırmak/teşvik etmek
 • Uluslararası nitelikte bilimsel yayın ve patent/faydalı model sayısını arttırmak
 • Sanayi/Sektör işbirliği ile ortaklaşa proje geliştirmek/teşvik etmek
 • Disiplinler arası araştırmayı teşvik etmek

Eğitim-Öğretim  Politikası

 • Eğitimin her seviyesinde öğrencileri araştırma ve geliştirmeye teşvik etmek
 • Eğitimin her seviyesinde öğrencilerin bölge ve ülkenin sorunlarının çözümüne yönelik projeleri üretmek/teşvik etmek
 • Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacı ile sanayi/sektör ile işbirliğini artırmak ve yeni eğitim-öğretim modellerini geliştirmek
 • Eğitimin her seviyesinde disiplinler arası eğitim-öğretim programları ve dersleri teşvik etmek
 • Lisans/Lisansüstü düzeyde araştırma projelerinin desteklenmesini sağlamak
 • Eğitimin her seviyesinde girişim/inovasyon/teknoloji odaklı ders veya faaliyetleri arttırmak/teşvik etmek
 • Ders tasarımlarında, güncellenmesinde ve iyileştirilmesinde öğrencilerin katılımını sağlamak
 • Kurumda öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim elemanlarının yetkinliklerini geliştirilmesini sağlanmak

Toplumsal  Katkı Politikası

 • Araştırma/Uygulama Merkezlerinin Sektör/STK işbirliği ile araştırma/proje geliştirmek
 • Öğrencilerin toplumsal katkıya yönelik projeler geliştirilmek/teşvik etmek
 • Toplumun her kesimine yönelik eğitim, konferans/seminer vb faaliyetler düzenlemesi


ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ

Bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen üniversitemiz uluslararasılaştırma kapsamında; değişim programlarından yararlanan öğrenci/personel sayısının arttırılması, üniversitemizde her eğitim-öğretim seviyesinde yabancı uyruklu öğrenci sayısının ve ülke çeşitliliği ile yurtdışındaki üniversiteler ile bilimsel faaliyetlerin yoğunlaştırılmasına büyük bir önem vermektedir. Üniversitemizin, uluslararası düzeyde ilişkilerinin geliştirilmesi amacına hizmet etmek üzere uluslararasılaştırma strateji politikası

Değişim programları  çerçevesinde;

Değişim programlarından faydalanan lisans ve lisansüstü gelen/giden öğrenci sayısını ve işbirliği yapılan üniversite sayısını arttırmak.

Her seviyede eğitim-öğretim gören öğrencilerin üniversitemizde aldıkları teorik bilgilerinin yanında bilgi ve becerilerini pekiştirmek üzere yurt dışındaki işletmelerde yapmak üzere staj hareketliliği imkânlarını arttırmak.

Üniversitemiz öğretim elemanları ve personelin yetkinliklerini arttırmak üzere personel hareketliliğini arttırmak.

Yurt dışında deneyimli ve yetkin öğretim elemanlarının üniversitemizde eğitim, öğretim faaliyetlerine katkı vermesi konusunda gerekli işbirliklerin geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.

AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında proje geliştirmek ve projeden yararlanılan öğrenci/personel sayısını arttırmak.

Yabancı uyruklu öğrenci  çerçevesinde; 

Yabancı Uyruklu öğrenci temini ile üniversitemizin uluslararası tanınırlığının arttırılması, Türk kültürünün tanıtılması ve yerel ve ulusal kültürel değerlerimizin bizzat deneyimlenmesi kapsamında

 • Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrenim görmek amacıyla yabancı uyruklu öğrencilerin  sayısını arttırmak.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin geldiği ülkelerin çeşitliliğini arttırmak.

Uluslararası işbirlikleri çerçevesinde;  

 • Yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek.
 • Ortak araştırma projesinin gerçekleştirilmesi.
 • Karşılıklı öğretim elamanı değişimini sağlamak.
 • Ortak kongre/sempozyum düzenlenmesi gibi faaliyetlerin arttırılması.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi