KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kariyer Ofisi

Kariyer Ofisi’nin amacı ve bünyesinde yapılacak faaliyetler,

  • Toros Üniversitesi mezunlarına ulusal ve uluslararası düzeyde istihdamlarının artmasının sağlanması için destek olmak,
  • Toros Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarına kişisel gelişimlerini ve sektörde aranan birey özelliklerine sahip olabilmeleri için gerekli eğitim, seminer vb. faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek,
  • Öğrencilerin staj ve intörn veya uygulamalı eğitimleri yapabilecekleri kurum ve kuruluşların sayısını artırmak ve öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak amacıyla Toros Üniversitesi Sanayi/Sektör İş Birliği Merkezi (TORSİM)’in aktif olarak kullanılması ve uygulanmasına yönelik çalışmaları geliştirmek,
  • Mezunların, kariyer gelişimleri konusunda izleme çalışmaları yapmak üzere TORMED ve MBS (Mezun Bilgi Sistemi) kapsamında çalışmalar yapmak,
  • Kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla, Üniversitenin öğrencilerinin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek istedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapmak ve Kariyer Günleri düzenlemek,
  • Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak vermek.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi