REKTÖRLÜK

KOMİSYONLAR

KALİTE KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Rektör V.
 • Prof. Dr. Nureddin ÇOLAK, Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Yusuf ZEREN, Mühendislik Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Erkin ERTEN, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan
 • Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
 • Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 • Prof. Dr. Mustafa Ş. AKSAN, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
 • Prof. Dr. Servet ÖZGÜR, Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR, Kalite Koordinatörü
 • Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU, Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi B. Ahu KAYNAK, Sağlık Bilimler Yüksekokulu Müdürü
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DEMİRCİ, Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Demet AKTAŞ, Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Cevriye BENLİ , Üye
 • Reşit Serhat AŞKIN, Genel Sekreter
 • Kemal AKGÜL, Öğrenci Konseyi Başkanı


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Rektör V.
 • Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 • Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
 • Prof. Dr. Yusuf ZEREN, Üye
 • Prof. Dr. Banu İNANÇ, Üye
 • Prof. Dr. Servet ÖZGÜR, Üye
 • Prof. Dr. Erkin ERTEN, Üye


BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN, Başkan
 • Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL, Üye
 • Prof. Dr. Adnan MAZMANOĞLU, Üye


PERFORMANS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

 • Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Başkan
 • Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN, Üye
 • Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ, Üye

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi