REKTÖRLÜK

YÖNETİM

ÜNİVERSİTE  YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Rektör V.

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Yusuf ZEREN, Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Erkin ERTEN, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU, Üye

Prof. Dr. Nureddin ÇOLAK, Üye

Prof. Dr. Servet ÖZGÜR, Üye


ÜNİVERSİTE SENATOSU

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Rektör V.

Prof. Dr. Nureddin ÇOLAK, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Adnan MAZMANOĞLU, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Yusuf ZEREN, Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Erkin ERTEN, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mustafa Ş. AKSAN, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU, Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Servet ÖZGÜR, Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Besime Ahu KAYNAK, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen BENLİ, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi