REKTÖRLÜK

YÖNETİM

ÜNİVERSİTE  YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Rektör V.

Prof. Dr. Köksal HAZIR, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Adnan MAZMANOĞLU, Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Erkin ERTEN, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU, Üye

Prof. Dr. Mustafa Şahap AKSAN, Üye

Prof. Dr. Servet ÖZGÜR, Üye


ÜNİVERSİTE SENATOSU

Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Rektör V.

Prof. Dr. Adnan MAZMANOĞLU, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Köksal HAZIR, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Adnan MAZMANOĞLU, Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Erkin ERTEN, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Köksal HAZIR, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mustafa Şahap AKSAN, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Servet ÖZGÜR, Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU, Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Banu İNANÇ, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Besime Ahu KAYNAK, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen BENLİ, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi