REKTÖRLÜK

KURULLAR

ÜNİVERSİTE DANIŞMA KURULU

 • Prof. Dr. Haluk KORMAZYÜREK        - Rektör V.
 • Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL                 - İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Yusuf ZEREN                          - Mühendislik Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Erkin ERTEN                           - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan 
 • Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK     - Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
 • Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN         - Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 • Prof. Dr. Mustafa Ş. AKSAN                  - Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
 • Prof. Dr. Servet ÖZGÜR                         - Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Dr. Öğr. Üyesi Besime Ahu KAYNAK    - Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
 • Kemal AKGÜL                                        - Öğrenci Konseyi Başkanı
 • Mezunlar                                                  - 
 • Mersin İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Temsilcisi
 • Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Temsilcisi
 • Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi
 • Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Temsilcisi
 • TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Temsilcisi
 • KOSGEB Temsilcisi
 • Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi
 • Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Bologna Bilgi Paketi

Mezun Bilgi Sistemi

Kalite Güvence Sistemi