REKTÖRLÜK

KURULLAR

ÜNİVERSİTE DANIŞMA KURULU

 • Prof. Dr. Haluk KORMAZYÜREK, Rektör V.
 • Prof. Dr. Köksal HAZIR, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Adnan MAZMANOĞLU, Mühendislik Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Erkin ERTEN, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Köksal HAZIR, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
 • Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 • Prof. Dr. Mustafa Şahap AKSAN, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
 • Prof. Dr. Servet ÖZGÜR, Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Dr. Öğr. Üyesi Besime Ahu KAYNAK, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
 • Öğrenci Konseyi Başkanı
 • Mezunlar                                                 
 • Mersin İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Temsilcisi
 • Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Temsilcisi
 • Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi
 • Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Temsilcisi
 • TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Temsilcisi
 • KOSGEB Temsilcisi
 • Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcisi
 • Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi