FİZYOTERAPİ

Hakkında


Fizyoterapi programı  2015-2016 eğitim ve öğrenim yılında akademik eğitimine başlamıştır.

Fizik tedavi yöntem ve olanakları sürekli gelişmekte ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak kendini de yenilemektedir. Bu yöntemlerin tedavi sürecine katılımı ve uygulama alanında ortaya çıkardığı yenilikler gelişen sektörün kalifiye eleman ihtiyacını da arttırmaktadır. Günümüzde fizyoterapinin rolü giderek daha önemli hale gelmekte ve çalışma alanları da her geçen gün artmaktadır.

Fizyoterapi teknikerlerinin mesleklerini icra edebilecekleri kurumlar arasında, kamu ve özel hastaneler, poliklinikler, spor kulüpleri, sağlık ve spor merkezleri, okullar ve özel eğitim veren kurumlar, özel eğitim merkezleri, özel dal merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hastalıklara özel vakıf ve dernekler ve ayrıca kaplıca-kür merkezleri, sağlık turizmine yönelik oteller gibi çok sayıda çeşitli kurum yer almaktadır.

Fizyoterapi Programı gerekli alan bilgisi ve becerisi ile donanımlı mezunlar yetiştirmek amacıyla eğitim süreci boyunca yeniliklere ve çağın gereklerine entegre bir şekilde planlanmıştır.  Program içeriğinde yer alan Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri, Hidroterapi-Balneoterapi, Elektroterapi, Ortopedik, Nörolojik ve Romatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi dersleri gibi çoğu mesleki alan dersi hem teorik hem de uygulama saatlerinden oluşmaktadır. 

Program süresi iki yıl olup,  toplam kredisi 120 AKTS’dir. Ders programlarının bir kısmı kamu ve özel hastanelerde uygulama ve staj şeklinde yürütülmektedir. Programımızdan “Fizyoterapi Teknikeri” unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz ayrıca Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerini tamamlayarak  “Fizyoterapist” unvanı da alabilirler.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi