OPTİSYENLİK

Hakkında


Programın Amacı

Optisyenlik programı amacı; gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek. Temel gözlükçülük bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, göz anatomisi ve fizyolojisini bilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini planlayabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim ve montajını verilerine uygun yapabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirleri gözeten teknik elemanlar yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Optisyenlik programında, Fizik, Gözün Anatomi ve Fizyolojisi, Tıbbi Terminoloji, Bilgisayar, Optik, Optik Aletler Kullanımı, Optik laboratuvarı, Optisyenlik I-II ve Girişimcilik I-II gibi dersler okutulmakta ve staj yapılmakatadır. Ayıca Programda verilen Girişimcilik dersi KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eşdeğer olup, dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Böylece öğrencilerin KOSGEB Girişimcilik hibe desteklerinden yararlanabilmesi olanağı tanınacaktır.  

Gereken Nitelikler

Optisyenlik Programında okumak isteyenlerin temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Optisyenlik Programını bitirenlere ‘Optisyen’ ünvanı verilir. Optisyenler, insanların görme organlarındaki anatomik ve fizyolojik bozuklukların giderilmesi veya hafifletilmesi için, optik araç ve gereç kullanılırlar. Bunun için göz hastalıkları hekimi tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine uygun gözlük yaparlar.

 

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi