TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Hakkında


Meslek Yüksekokuluna bağlı TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan, konusu ile ilgili aldığı eğitimi ve bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, tıbbi laboratuvarla ilişkili analiz bulgularını elde edebilen, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, araştırma, iletişim ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, teknolojik araç ve gereçleri kullana￾bilen, yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtabilen ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi görev edinerek kamu ve özel sektördeki tıbbi laboratuvarlarda, gelişen çağın gereklerine uygun olarak çalışabilecek Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında okumak isteyenlerin temel bilimlere ilgi duymalarının yanı sıra bu alanda yatkın ve başarılı olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda çalışma sahalarının tamamı insan sağlığı odaklı olduğu için sosyal sorumluluk bilincini edinmiş bireyler olması gereken niteliklerin başında gelmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi